Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Update a packet core control plane

podle Tom Zhu
Poslední aktualizace: 28.07.2022

This template allows you to update the version of an existing packet core.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingSiteName The name of the existing packet core / site.
existingPacketCorePlatformType The name of the existing packet core platform type.
existingMobileNetworkName The name of the mobile network.
existingPacketCoreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run.
existingPacketCoreCustomLocationId The resource ID of the customLocation representing the ASE device where the packet core will be deployed. If this parameter is not specified then the 5G core will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge machine.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
newVersion The version of packet core to use. Only set this field when instructed to by your support engineer.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-update-packet-core-control-plane/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface