Přeskočit navigaci

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

podle Guy Bowerman
Poslední aktualizace: 07.10.2018

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
minecraftUser Your Minecraft user name
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
adminPassword Password for the admin user name.
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
level-name Name of your world
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
white-list Only ops and whitelisted players can connect
enable-command-block enable command blocks
spawn-monsters Enables monster spawning
generate-structures Generates villages etc.
level-seed Add a seed for your world
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface