Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

podle Guy Bowerman
Poslední aktualizace: 02.08.2021

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
enable-command-block enable command blocks
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
generate-structures Generates villages etc.
level-name Name of your world
level-seed Add a seed for your world
minecraftLauncherLocation Location of the Minecraft server .jar launcher
location Location for all resources.
minecraftUser Your Minecraft user name
spawn-monsters Enables monster spawning
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
white-list Only ops and whitelisted players can connect

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface