Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a CosmosDB Account with Microsoft Defender Cosmos DB.

podle liadaram
Poslední aktualizace: 06.04.2022

This template allows you to deploy an Azure CosmosDB account with Microsoft Defender for Azure Cosmos DB (preview) enabled.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
accountName Cosmos DB account name. max length 44 characters, only digits and letters, lowercase
location Location for your CosmosDB account.
microsoftDefenderForAzureCosmosDBEnabled Enable or disable Microsoft Defender for Azure Cosmos DB.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/microsoft-defender-cosmosdb-create-account/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/microsoft-defender-cosmosdb-create-account/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface