Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

podle Daniel Stack
Poslední aktualizace: 24.10.2021

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Specifies the location for all the resources.
keyVaultName Specifies the resourceId of the key vault.
accountName The name for the Azure Maps account.
userAssignedIdentityResourceId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
userAssignedIdentityPrincipalId Specifies the resourceId for the user assigned managed identity resource.
pricingTier The pricing tier for the account. Use S0 for small-scale development. Use S1 or G2 for large-scale applications.
kind The pricing tier for the account. Use Gen1 for small-scale development. Use Gen2 for large-scale applications.
startDateTime Current Universal DateTime in ISO 8601 'u' format to be used as start of the SAS Token.
duration The duration of the SAS Token, P1Y is maximum, ISO 8601 format is expected.
maxRatePerSecond The approximate maximum rate per second the SAS token can be used.
signingKey The specified signing key which will be used to create the SAS Token.
allowedOrigins The specified application's web host header origins (example: https://www.azure.com) which the Maps account allows for Cross Origin Resource Sharing (CORS).

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.maps/maps-use-sas/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Daniel Stack