Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

Poslední aktualizace: 31.05.2022

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
prefix Prefix for all resource names.
location Azure region used for the deployment of all resources.
tags Set of tags to apply to all resources.
vnetAddressPrefix Virtual network address prefix
trainingSubnetPrefix Training subnet address prefix
scoringSubnetPrefix Scoring subnet address prefix
azureBastionSubnetPrefix Bastion subnet address prefix
deployJumphost Deploy a Bastion jumphost to access the network-isolated environment?
dsvmJumpboxUsername Jumphost virtual machine username
dsvmJumpboxPassword Jumphost virtual machine password
amlComputePublicIp Enable public IP for Azure Machine Learning compute nodes
amlComputeDefaultVmSize VM size for the default compute cluster

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-end-to-end-secure-v1-legacy-mode/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface