Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

podle Achal Jain
Poslední aktualizace: 27.05.2021

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datasetName The name of the dataset.
datasetDescription Optional : The description for the dataset.
datastoreName The SQL/PostgreSQL/MySQL datastore name.
sqlQuery SQL Quey
fineGrainTimestamp Optional : Column name to be used as FineGrainTimestamp
coarseGrainTimestamp Optional : Column name to be used as CoarseGrainTimestamp. Can only be used if 'fineGrainTimestamp' is specified and cannot be same as 'fineGrainTimestamp'.
tags Optional : Provide JSON object with 'key,value' pairs to add as tags on dataset. Example- {"sampleTag1": "tagValue1", "sampleTag2": "tagValue2"}
skipValidation Optional : Skip validation that ensures data can be loaded from the dataset before registration.
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-sql-query/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-dataset-create-tabular-from-sql-query/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface