The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning service workspace.

podle Guanyu Wang
Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
sku Specifies the sku, also referred as 'edition' of the Azure Machine Learning workspace.
storageAccountNewOrExisting (není dostupný žádný popis)
storageAccountName (není dostupný žádný popis)
storageAccountType (není dostupný žádný popis)
storageAccountResourceGroupName (není dostupný žádný popis)
keyVaultNewOrExisting Determines whether or not a key vault should be provisioned.
keyVaultName (není dostupný žádný popis)
keyVaultResourceGroupName (není dostupný žádný popis)
applicationInsightsNewOrExisting (není dostupný žádný popis)
applicationInsightsName (není dostupný žádný popis)
applicationInsightsResourceGroupName (není dostupný žádný popis)
containerRegistry The container registry resource id if you want to create a link to the workspace.
adbWorkspace Azure Databrick workspace resource id to be linked to the workspace
confidential_data Specifies that the Azure Machine Learning workspace holds highly confidential data.
encryption_status Specifies if the Azure Machine Learning workspace should be encrypted with customer managed key.
cmk_keyvault Specifies the customer managed keyVault arm id.
resource_cmk_uri Specifies if the customer managed keyvault key uri.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Guanyu Wang