The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Machine Learning compute instance

podle vijetajo
Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace to which compute instance will be deployed
computeName Specifies the name of the Azure Machine Learning compute instance to be deployed
location Location of the Azure Machine Learning workspace.
vmSize The VM size for compute instance
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute instance in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute instance in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute instance in.
tenantId AAD tenant id of the user to which compute instance is assigned to
objectId AAD object id of the user to which compute instance is assigned to

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-computeinstance/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface