Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create an Azure Machine Learning aks compute.

podle ragargms
Poslední aktualizace: 27.05.2021

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
computeName The exposed port for the compute instance.
dnsServiceIP The exposed port for the compute instance.
vnetResourceGroupName Name of the resource group which holds the VNET to which you want to inject your compute in.
vnetName Name of the vnet which you want to inject your compute in.
subnetName Name of the subnet inside the VNET which you want to inject your compute in.
location The exposed port for the compute instance.
dockerBridgeCidr The exposed port for the compute instance.
serviceCidr The exposed port for the compute instance.
agentVmSize The Azure VM size of the agent VM nodes. This cannot be changed once the cluster is created.
agentCount The number of agent nodes in the Container Service..
cert The SSL cert data in PEM format encoded as base64 string
key The SSL key data in PEM format encoded as base64 string.
cname The CName of the cert.
leafDomainLabel The leaf domain label of public endpoint.
overwriteExistingDomain Value indicating whether to overwrite existing domain label.
renew Value indicating whether to renew certificate.
sslStatus SSL status. Allowed values are Enabled and Disabled.
workspaceName The exposed port for the compute instance.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.machinelearningservices/machine-learning-compute-create-akscompute/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface