Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Copy FTP files to Azure Blob logic app

podle Jeff Hollan
Poslední aktualizace: 12.05.2021

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
logicAppName The name of the logic app.
azureBlobAccountName Account name of the Azure Blob storage account.
azureBlobAccessKey Account key of the Azure Blob storage account.
azureBlobConnectionName The name of the Azure Blob connection being created.
ftpServerAddress The address of the FTP server.
ftpUsername The username for the FTP server.
ftpPassword The password for the FTP server.
ftpServerPort The port for the FTP server.
ftpConnectionName The name of the FTP connection being created.
ftpFolderPath The path to the FTP folder you want to listen to.
blobContainerPath The container/path of the folder you want to add files to.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-ftp-to-blob/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface