Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

Poslední aktualizace: 20.05.2021

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
serviceBusNamespace The Service Bus namespace name. This value should be globally unique!
clientLogicApp Name of the client Logic App
backendLogicApp Name of the backend Logic App
transformationLogicApp Name of the transformation Logic App
messageRoutingTopic The name of the topic for routing messages.
clientLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the client Logic App.
backendLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the backend Logic App.
transformationLogicAppSubscription The name of the topic subscription towards the transformation Logic App.
serviceBusConnection The name of the connection to Service Bus created for Logic Apps.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-correlation-using-servicebus/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface