Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Poslední aktualizace: 13.05.2021

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
AS2_DR_LogicApp_Name (není dostupný žádný popis)
Edifact_DR_LogicApp_Name (není dostupný žádný popis)
X12_DR_LogicApp_Name (není dostupný žádný popis)
location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (není dostupný žádný popis)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)
AS2_Secondary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)
Edifact_Primary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)
Edifact_Secondary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)
X12_Primary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
X12_Primary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)
X12_Secondary_Connection_Name (není dostupný žádný popis)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (není dostupný žádný popis)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface