Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Poslední aktualizace: 30.01.2022

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location of the workspace
name Name of the workspace
sku Sku of the workspace
retentionInDays The workspace data retention in days. Allowed values are per pricing plan. See pricing tiers documentation for details.
solutions Solutions to add to workspace
automationAccountName Name of automation account to link to workspace
dataSources Datasources to add to workspace
enableDeleteLock Enable lock to prevent accidental deletion
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountName Storage account name. Only required if enableDiagnostics is set to true.
diagnosticStorageAccountResourceGroup Storage account resource group. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/log-analytics-with-datasources-solutions/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface