Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

KEMP LoadMaster (MultiNIC)

podle KurtJung
Poslední aktualizace: 05.05.2021

This template creates a KEMP LoadMaster with two interfaces into existing Subnets.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
balPassword Password for bal account
balUsername Username for bal account
existingvirtualNetworkResourceGroup Name of the resource group that contains the existing virutal network.
existingvirtualNetworkName Name of the existing virutal network the KEMP LoadMaster will be deployed to.
existingsubnetName1 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
existingsubnetName2 Name of the existing subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.
vmSize Size of the VM.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/kemp/kemp-loadmaster-multinic/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena KurtJung