Přeskočit navigaci

JBoss EAP server running a test application called dukes

Poslední aktualizace: 31.07.2018

This template allows you to create an Red Hat VM running JBoss EAP 7 and and also deploy a web application called dukes, you can login into the admin console using the user and password configured at the time of the deployment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Linux VM user account name
adminPassword Administrator password for Linux VM user account
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
eapUserName User name for EAP manager
eapPassword Password for EAP manager
rhsmUserName User name for Red Hat subscription manager
rhsmPassword Password for Red Hat subscription manager
sshPassPhrase Pass phrase for SSH certificate
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/jboss-eap-standalone-rhel7/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/jboss-eap-standalone-rhel7/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface