Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

Poslední aktualizace: 05.04.2022

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Linux VM user account name
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine
adminPasswordOrSSHKey Password or SSH key for the Virtual Machine
jbossEAPUserName User name for JBoss EAP Manager
jbossEAPPassword Password for JBoss EAP Manager
rhelOSLicenseType Select the of RHEL OS License Type for deploying your Virtual Machine. Please read through the guide and make sure you follow the steps mentioned under section 'Licenses, Subscriptions and Costs' if you are selecting BYOS
rhsmUserName User name for Red Hat subscription Manager
rhsmPassword Password for Red Hat subscription Manager
rhsmPoolEAP Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have EAP entitlement)
rhsmPoolRHEL Red Hat Subscription Manager Pool ID (Should have RHEL entitlement). Mandartory if you select the BYOS RHEL OS License Type
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated
location Location for all resources
vmSize The size of the Virtual Machine

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-standalone-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/jboss/jboss-eap-standalone-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface