Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

podle Jason Steppe
Poslední aktualizace: 22.06.2022

This template creates an instance of the Azure Health Data Services MedTech service. The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and persist the health data in a Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR®) service within the Azure Health Data Services workspace.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
basename Base name that is used to name provisioned resources. Should be alphanumeric, at least 3 characters and less than 16 characters.
location The location where the resources(s) are deployed. This can be a different Azure region than where the Resource Group was deployed.
deviceMapping The mapping JSON that determines how incoming device data is normalized.
destinationMapping The mapping JSON that determines how normalized data is converted to FHIR Observations.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.healthcareapis/workspaces/iotconnectors/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface