Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a sample logic app, to use as Entitlement Management custom extensions

podle vikama
Poslední aktualizace: 28.10.2021

This template creates a simple logic app with all the authorization policy settings and schema to http trigger that is needed by Entitlement Management custom extension API.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
name Name of the Logicapp
location Deployment location
catalogId Catalog Id from Entitlement Management
resourceApplicationId Resource application Id from Entitlement Management

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/identitygovernance-entitlementmanagement-extensibility-sample-logicapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/identitygovernance-entitlementmanagement-extensibility-sample-logicapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface