Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy a Hub and Spoke topology sandbox

Poslední aktualizace: 27.04.2021

This template creates a basic hub-and-spoke topology setup. It creates a Hub VNet with subnets DMZ, Management, Shared and Gateway (optionally), with two Spoke VNets (development and production) containing a workload subnet each. It also deploys a Windows Jump-Host on the Management subnet of the HUB, and establishes VNet peerings between the Hub and the two spokes.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
windowsOSVersion The Windows version for Windows Jump-host VM.
winVmSize Size for Windows jump-host VM
winVmUser Username for Windows jump-host VM
winVmPassword Password for Windows jump-host VM. The password must be between 6-72 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character 5) Control characters are not allowed
winVmDnsPrefix DNS Label for Windows jump-host VM.
deployVpnGateway Whether or not to deploy a VPN Gateway in the Hub
gatewaySku The SKU of the Gateway, if deployed
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Victor Dantas Mehmeri