Přeskočit navigaci

Create HDInsight Linux Cluster and run a script action

Poslední aktualizace: 28.09.2015

Template creates an HDInsight Linux cluster in a virtual network and then runs a custom script action on every node and sets environment var.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
clusterVNetAddressSpace The virtual network's address range in CIDR notion. It must be contained in one of the standard private address spaces: 10.0.0.0/8, 172.160.0.0/12, or 192.168.0.0/16.
clusterVNetSubnetName The name of the subnet to create in the virtual network.
clusterVNetSubnetAddressRange The subnet's address range in CIDR notation. It must be contained by the address space of the virtual network.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterType The type of HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster and the edge node virtual machine.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the storage account to be created and be used as the cluster's storage.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.
scriptActionUri A public http(s) uri that points to a script action which will set an environment variable on each node.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface