Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy an edge node to an existing HDInsight cluster

podle Guy Haycock
Poslední aktualizace: 03.11.2021

This template allows you to create an empty edge node and add it to an existing HDInsight cluster. For more information, see https://docs.microsoft.com/azure/hdinsight/hdinsight-apps-use-edge-node

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
clusterName The name of the HDInsight cluster to create. This must be a unique name, less than 59 characters, can contain letters, numbers, and hyphens (the first and last characters must be a letter or number). The name can not contain a reserved keyword.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
installScriptActionFolder A script action folder holding the script.
installScriptAction A script action you can run on the empty node to install or configure additiona software.
EdgeNodeVirtualMachineSize This is the EdgeNode Azure Virtual Machine size, and will effect the cost. If you don't know, just accept the default value.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-linux-add-edge-node/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface