Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Buffalo Web App

Poslední aktualizace: 17.05.2021

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The Azure Region which should be targeted while provisioning the infrastructure described in this template.
imageName The image which defines the application to be hosted in Azure.
name A unique name to identify the site, and its relate assets once it is created.
database The flavor of database that should be deployed alongside this application.
databaseName The name that will identify the database which is created, should one be created.
databaseAdministratorLogin The user handle for the administrator of the database to be created.
databaseAdministratorLoginPassword The password for the administrator of the database to be created.
dockerRegistryAccess Denotes whether the image selected lives in a public or private Docker registry.
dockerRegistryServerURL The url of the Docker registry which hosts the repository being used to host the image for your site.
dockerRegistryServerUsername The user handle used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.
dockerRegistryServerPassword The password used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/buffalo/gobuffalo/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface