Přeskočit navigaci

Deploys a N node Gluster File System

podle Paige Liu
Poslední aktualizace: 28.04.2015

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on CentOS 6.5

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
hostOs OS to install on the host system
storageAccountName Prefix of storage account name, each node lives in its own storage account
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
virtualNetworkName virtual network the nodes will be created in
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vmIPPrefix VM IP prefix, a number will be appened for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
customScriptFilePath GitHub location of the custom script that configures Gluster
customScriptCommandToExecute command to run the custom script
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface