The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploys a N node Gluster File System

podle Paige Liu
Poslední aktualizace: 15.10.2020

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on Ubuntu

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
hostOs OS to install on the host system (Centos was removed due to breaking change)
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
adminUsername ssh user name
vmSize VM size for the nodes
diskSize The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsVirtualNetworkName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface