Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set

Poslední aktualizace: 13.07.2022

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set includes Licencsed Engines like Unreal.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Deployment Location
vmssName Name of VMSS Cluster
vmssSku GameDev Sku
vmssImgPublisher GameDev Image Publisher
vmssImgProduct GameDev Image Product Id
vmssImgSku GameDev Image Sku
vmssImgVersion GameDev Image Product Id
vmssOsDiskType GameDev Disk Type
vmssInstanceCount VMSS Instance Count
administratorLogin Administrator Login for access
passwordAdministratorLogin Administrator Password for access
fileShareStorageAccount File Share Storage Account name
fileShareStorageAccountKey File Share Storage Account key
fileShareName File Share name
p4Port Perforce Port address
p4Username Perforce User
p4Password Perforce User password
p4Workspace Perforce Client Workspace
p4Stream Perforce Stream
p4ClientViews Perforce Depot Client View mappings
ibLicenseKey Incredibuild License Key
gdkVersion GDK Version
useVmToSysprepCustomImage Use VM to sysprep an image from
remoteAccessTechnology Remote Access technology
teradiciRegKey Teradici Registration Key
parsecTeamId Parsec Team ID
parsecTeamKey Parsec Team Key
parsecHost Parsec Hostname
parsecUserEmail Parsec User Email
parsecIsGuestAccess Parsec Is Guest Access
vnetName Virtual Network Resource Name
subnetName Virtual Network Subnet Name
networkSecurityGroupName Virtual Network Security Group Name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
subnetAddressPrefix Virtual Network Subnet Address Prefix

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/azure-gamedev/gamedev-vmss/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface