Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Front Door Standard/Premium with domain and certificate

podle John Downs
Poslední aktualizace: 03.03.2022

This template creates a Front Door Standard/Premium including a custom domain and customer-managed certificate.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
skuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
customDomainName The custom domain name to associate with your Front Door endpoint.
certificateKeyVaultResourceGroupName The name of the resource group that contains the key vault with custom domain's certificate.
certificateKeyVaultName The name of the Key Vault that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretName The name of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretVersion The version of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate. Set the value to an empty string to use the latest version.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface