Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Front Door Standard/Premium with API Management origin

podle John Downs
Poslední aktualizace: 16.02.2022

This template creates a Front Door Premium and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
apiManagementSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the API Management subnet within the virtual network.
apiManagementServiceName The name of the API Management service instance to create. This must be globally unique.
apiManagementPublisherName The name of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementPublisherEmail The email address of the API publisher. This information is used by API Management.
apiManagementSku The name of the SKU to use when creating the API Management service instance. This must be a SKU that supports virtual network integration.
apiManagementSkuCount The number of worker instances of your API Management service that should be provisioned.
frontDoorProxyEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management proxy gateway. This must be globally unique.
frontDoorDeveloperPortalEndpointName The name of the Front Door endpoint to create for the API Management developer portal. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-api-management-external/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface