The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Premium with Azure Functions and Private Link

podle John Downs
Poslední aktualizace: 18.05.2021

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an Azure Functions app, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the function app.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource. When using Private Link origins with Front Door Premium during the preview period, there is a limited set of regions available for use. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/frontdoor/standard-premium/concept-private-link#limitations for more details.
appName The name of the Azure Functins application to create. This must be globally unique.
functionAppServicePlanSkuName The SKU name to use for Azure Functions. This must be a SKU that is compatible with private endpoints, i.e. EP1 or better.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface