Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create WAF Geo Filtering rule for Azure Front Door endpoint

podle victorar
Poslední aktualizace: 12.05.2021

This template creates a WAF geo filtering rule for Azure Front Door that allows/blocks traffic from certain countries.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
wafPolicyName The name of the WAF policy
GeofilteringAction Type of Action based on the match filter. Must be Allow, Block or Log.
GeoMatch The geographical region to be matched based on ISO 3166-1 alpha-2
wafMode Describes if it is in detection mode or prevention mode at policy level.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-geo-filtering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-geo-filtering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface