Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

podle amitsriva
Poslední aktualizace: 13.05.2021

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit.
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.
peeringType BGP peering type for the Circuit. Choose from AzurePrivatePeering, AzurePublicPeering or MicrosoftPeering.
sharedKey The shared key for peering configuration. Router does MD5 hash comparison to validate the packets sent by BGP connection. This parameter is optional and can be removed from peering configuration if not required.
peerASN The autonomous system number of the customer/connectivity provider.
primaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link1.
secondaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link2.
vlanId Specifies the identifier that is used to identify the customer.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface