Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

EPiserverCMS in Azure

Poslední aktualizace: 04.05.2021

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
WebApplicationWebAppName Name of the WebApp Running EPiServer
WebApplication-HostingPlanNameName Name of the App Service Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameSKU Describes the pricing name of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanTierSKU Describes the pricing tier of the Hosting Plan
WebApplication-HostingPlanNameWorkerSize Describes the WorkerSize level of the Hosting Plan
StorageAccountType Describes the Storage Account Type
StorageAccountName Name of the Storage Account
sqlserverName Name of the Sql Server
sqlserverAdminLogin Name of the Sql Admin Account
sqlserverAdminLoginPassword Password of the Sql Admin Account
SQL-DatabaseName Name of the Sql Database
SQL-DatabaseCollation Describes the performance level for SQL Databse Collation
SQL-DatabaseEdition Describes the performance level for SQL Database Edition
SQL-DatabaseRequestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusSku The messaging tier for service Bus namespace
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/episerver/episerver-cms-in-azure/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface