Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

JMeter environment for Elasticsearch

podle Hans Krijger
Poslední aktualizace: 27.07.2021

This template will deploy a JMeter environment into an existing virtual network. One master node and multiple subordinate nodes are deployed into a new jmeter subnet. This template works in conjunction with the Elasticsearch quickstart template.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines
existingVirtualNetworkName Existing virtual network name to deploy into which contains Elasticsearch nodes
subNodeCount Number of subordinate JMeter nodes to provision
subNodeSize Size of the subordinate JMeter nodes
bossNodeSize Size of the boss JMeter node
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
jarball The location of the test library and jar dependencies. This is extracted to every node under /opt/jmeter/apache-jmeter-2.13/lib/junit
testpack The location of the test jmx and run properties. This is extracted to the JMeter master node only, in /opt/jmeter
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
resourceGroupName Name of the resource group used for the deployment.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elastic/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elastic/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Hans Krijger