Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Azure Digital Twins with Time Data History Connection

podle jeffyou543
Poslední aktualizace: 10.07.2022

This template creates an Azure Digital Twins instance configured with a time series data history connection. In order to create a connection, other resources must be created such as an Event Hubs namespace, an event hub, Azure Data Explorer cluster, and a database. Data is sent to an event hub which eventually forwards the data to the Azure Data Explorer cluster. Data is stored in a database table in the cluster

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
digitalTwinsName Name given to Digital Twins resource
eventHubsNamespaceName Name given to Event Hubs namespace resource
eventHubName Name given to event hub resource
adxClusterName Name given to Azure Data Explorer cluster resource
databaseName Name given to database
databaseTableName Name given to table in database
eventHubsNamespacePlan Event Hubs namespace SKU option
eventHubsNamespaceTier Event Hubs namespace SKU billing tier
eventHubsNamespaceCapacity Event Hubs throughput units
clusterPlan Azure Data Explorer cluster SKU option
clusterCapacity Azure Data Explorer cluster capacity
clusterTier Azure Data Explorer cluster tier
retentionInDays Number of days to retain data in event hub
partitionCount Number of partitions to create in event hub
hotCachePeriod The time to keep database data in cache
softDeletePeriod The time data is kept in database
principalId The id that will be given data owner permission for the Digital Twins resource
principalType The type of the given principal id
location Location of to be created resources

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface