Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create Application Gateway with Certificates

podle Gordon Byers
Poslední aktualizace: 07.06.2022

This template shows how to generate Key Vault self-signed certificates, then reference from Application Gateway.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
AgwName The name of the Azure Application Gateway
AkvName The name of the Azure Application Gateway
FrontendCertificateName The name of the certificate to generate for the frontend AGW. Name will be used as a ARecord in a Private DNS zone.
Location The location to deploy the resources to
DnsPrivateZoneName The name of the DNS Private Zone to create

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.resources/deployment-script-azcli-agw-certificates/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.resources/deployment-script-azcli-agw-certificates/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface