Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

podle Sharon Lo
Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the data to be copied.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
sourceBlobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
sourceBlobName Name of the blob in the container that has the data to be copied to Azure SQL Database table
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of Azure SQL Database in Azure SQL server copying data to.
sqlUserID Username for access to Azure SQL Server.
sqlPassword Password for the user to Azure SQL Server.
sqlTargetTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.
sqlWriterTableType Specify a table type name to be used in the stored procedure. Copy activity makes the data being moved available in a temp table with this table type.
sqlWriterStoredProcedureName Name of the stored procedure that upserts (updates/inserts) data into the target table.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface