Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Extend Existing Azure Resources with Custom Providers

podle jjbfour
Poslední aktualizace: 12.05.2021

This sample will go into detail on how to extend existing Azure resources and Resource Manager templates to add in custom workloads.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for the resources.
logicAppName Name of the logic app to be created.
customResourceProviderName Name of the custom provider to be created.
customResourceProviderId The resource id of an existing custom provider. Provide this to skip deployment of new logic app and custom provider.
associationName Name of the association resource that is being created.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.customproviders/custom-rp-existing-resource-deployments/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.customproviders/custom-rp-existing-resource-deployments/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface