Přeskočit navigaci

Create an HPC cluster

podle Sunbin Zhu
Poslední aktualizace: 04.05.2018

This template creates an HPC cluster with the latest version of HPC Pack 2012 R2. The head node with local HPC databases acts as domain controller as well.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
clusterName The HPC Pack cluster name, also used as the host name of the head node. It must contain between 3 and 15 characters with lowercase letters and numbers, and must start with a letter.
virtualNetworkName Name of the virtual network to be created. It must contain between 2 and 63 characters, start with a letter, end with a letter or number, and may contain only letters, numbers, underscores, periods, or hyphens.
privateDomainName The fully qualified domain name (FQDN) for the private domain forest which will be created by this template, for example 'hpc.local'.
headNodeVMSize The VM size of the head node, all available VM sizes in Azure can be found at https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-sizes. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/windows/ before deployment.
headNodeDiskType The disk type of head node VM. Note that SSD only supports DS-series, DSv2-series, GS-series, and Fs-series VMs.
computeNodeImageOsPlatform The VM image OS platform for the compute nodes
computeNodeImagePublisher The VM image publisher for the compute nodes
computeNodeImageOffer The VM image offer for the compute nodes
computeNodeImageSku The VM image sku for the compute nodes
computeNodeNamePrefix The name prefix of the compute nodes. It must be no more than 12 characters, begin with a letter, and contain only letters, numbers and hyphens. For example, if 'IaaSCN-' is specified, the compute node names will be 'IaaSCN-000', 'IaaSCN-001', ...
computeNodeNumber The number of the compute nodes
computeNodeVMSize The VM size of the compute nodes, all available VM sizes in Azure can be found at https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-windows-sizes. Note that some VM sizes in the list are only available in some particular locations. Please check the availability and the price of the VM sizes at https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/windows/ before deployment.
computeNodeDiskType The disk type of the compute node VMs. Note that SSD only supports DS-series, DSv2-series, GS-series, and Fs-series VMs.
publicIPName The name of the public IP address
publicIPRGName Resource group for the public IP address resource
publicIPNewOrExisting Indicates whether the public IP address is new or existing
publicIPDNSNameLabel The DNS name label of the public IP address
adminUsername Administrator user name for the virtual machines and the Active Directory domain.
adminPassword Administrator password for the virtual machines and the Active Directory domain
headNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the head node after it is configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/myhnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
computeNodePostConfigScript Optional URL of a public available PowerShell script you want to run on the compute nodes after they are configured. The script will be run as the Local System account. You can also specify arguments for the script, for example 'http://www.contoso.com/mycnpostscript.ps1 -Arg1 arg1 -Arg2 arg2'.
artifactsBaseUrl Base URL for Marketplace
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster/mainTemplate.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/create-hpc-cluster/mainTemplate.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface