Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Budget

podle theelderwand
Poslední aktualizace: 10.03.2022

This template shows how to create a budget under a subscription.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
budgetName Name of the Budget. It should be unique within a resource group.
amount The total amount of cost or usage to track with the budget
timeGrain The time covered by a budget. Tracking of the amount will be reset based on the time grain.
startDate The start date must be first of the month in YYYY-MM-DD format. Future start date should not be more than three months. Past start date should be selected within the timegrain preiod.
endDate The end date for the budget in YYYY-MM-DD format. If not provided, we default this to 10 years from the start date.
firstThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
secondThreshold Threshold value associated with a notification. Notification is sent when the cost exceeded the threshold. It is always percent and has to be between 0.01 and 1000.
contactEmails The list of email addresses to send the budget notification to when the threshold is exceeded.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.consumption/create-budget-simple/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface