Couchbase cluster on Ubuntu VMs

Poslední aktualizace: 20. 4. 2015

This template installs and configures Small, Medium or Large size Couchbase Server 4.5 cluster on Ubuntu version 12 Virtual Machines.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
storageAccountNamePrefix Storage account name
virtualNetworkName Virtual Network
clusterName The name of the Couchbase cluster
tshirtSize T-shirt size of the Couchbase Server cluster - Small is 3 x Standard_A2 nodes, Medium is 4 x Standard_A6 nodes and Large is 5 x Standard_D14.
cbPackageDownloadBase Couchbase package download location
cbPackage Couchbase package to install
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the Ubuntu Linux or Windows Server jumpbox VM that can be used to access the nodes

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface