Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

podle Mark Brown
Poslední aktualizace: 04.08.2022

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
applicationName Application Name
location Location for all resources.
appServicePlanTier App Service Plan's pricing tier. Details at https://azure.microsoft.com/pricing/details/app-service/
appServicePlanInstances App Service Plan's instance count
repositoryUrl The URL for the GitHub repository that contains the project to deploy.
branch The branch of the GitHub repository to use.
databaseName The Cosmos DB database name.
containerName The Cosmos DB container name.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-webapp/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface