Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB SQL Account with data plane RBAC

podle nichatur
Poslední aktualizace: 06.07.2021

This template will create a SQL Cosmos account, a natively maintained Role Definition, and a natively maintained Role Assignment for an AAD identity.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for all resources.
accountName Cosmos DB account name, max length 44 characters
roleDefinitionName Friendly name for the SQL Role Definition
dataActions Data actions permitted by the Role Definition
principalId Object ID of the AAD identity. Must be a GUID.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-rbac/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-rbac/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface