Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Cosmos DB account SQL API with analytical store

podle Mark Brown
Poslední aktualizace: 15.06.2021

This template creates an Azure Cosmos account for Core (SQL) API with a database and container configured with analytical store.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
accountName Cosmos DB account name
location Location for the Cosmos DB account.
databaseName The name for the database
containerName The name for the container
partitionKeyPath The partition key for the container
throughputPolicy The throughput policy for the container
manualProvisionedThroughput Throughput value when using Manual Throughput Policy for the container
autoscaleMaxThroughput Maximum throughput when using Autoscale Throughput Policy for the container
analyticalStoreTTL Time to Live for data in analytical store. (-1 no expiry)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-sql-analytical-store/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface