Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Cosmos DB Account with a private endpoint

podle Thomas Weiss
Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template will create a Cosmos account, a virtual network and a private endpoint exposing the Cosmos account to the virtual network.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for all resources.
virtualNetworkName Virtual network name
accountName Cosmos DB account name (must contain only lowercase letters, digits, and hyphens)
publicNetworkAccess Enable public network traffic to access the account; if set to Disabled, public network traffic will be blocked even before the private endpoint is created
privateEndpointName Private endpoint name

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.documentdb/cosmosdb-private-endpoint/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface