Přeskočit navigaci

Cloudera Director

podle Jason Wang
Poslední aktualizace: 31.07.2018

This template deploys Cloudera Director with a MySQL server and a BIND DNS server on a single VM. Cloudera Director is the fastest, easiest way to manage the lifecycle of enterprise Apache Hadoop clusters on Azure. The Director VM includes a template for deploying CDH and Cloudera Manager, enabling you to run high-value big data workloads on Azure.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Admin user name for the VMs
adminPassword Admin password for the VMs (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dbUsername User name for the MySQL Server
dbPassword password for the DB Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
dirUsername User name for the Director Server
dirPassword password for the Director Server (A mix of upper and lower-case characters, digits and symbols)
subscriptionId Azure Active Directory subscription ID
tenantId Azure Active Directory tenant ID
clientId Azure Active Directory client ID
clientSecret Azure Active Directory client secret key
directorSize The size of the VM for Director server
masterType The size of the VMs deployed as Master(s) in the cluster
workerType The size of the VMs deployed as Workers in the cluster
edgeType The size of the VMs deployed as Edge(s) in the cluster
directorEnvironmentName Environment name use by Cloudera Director
dnsNamePrefix Unique DNS name prefix where the director VM will be exposed
dnsNameSuffix Unique DNS suffix where the VMs will be exposed
virtualNetworkName The name of the virtual network provisioned for the deployment
vnetNewOrExisting Indicator for new or exiting Virtual Network
virtualNetworkRGName Resource Group Name for Vnet. For new VNet leave it empty, otherwise type in existing resource group name
subnetName Subnet name for the virtual network where resources will be provisioned
addressPrefix Virtual Network address CIDR
subnetPrefix CIDR for the subnet where VMs will be placed
directorServerIPAddress IP address for the director server
company Your Company
emailAddress your email
businessPhone your business phone number
firstName Your FirstName
lastName Your LastName
jobRole Job Role
jobFunction Job Function

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cloudera-director-on-centos/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Jason Wang