Přeskočit navigaci

Cisco Cloud Services Router 1000v - Existing VirtualNetwork

podle Brian Moore
Poslední aktualizace: 22.08.2018

This deployment creates a CSR with 2 NICs, placed in an existing virtualNetwork. The virutal network must have at least 2 subnets. User defined routes are created on the subnets to ensure the CSR is used as the default gateway for virtual machines in the private subnet. Finally, the IP Forwarding flag is set on Azure to allow the CSR to properly pass traffic. To deploy this template to Azure Government, go to the Quickstart repository via the Browse on GitHub button.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
virtualNetworkResourceGroupName Name of the resource group that contains the existing virutal network.
virtualNetworkName Name of the existing virutal network the router will be deployed to.
subnet1Name Name of the first subnet.
subnet2Name Name of the second subnet.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/cisco-csr-1000v-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface