Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Chef Backend High-Availability Cluster

podle Greg Oliver
Poslední aktualizace: 09.06.2021

This template creates a chef-backend cluster with front-end nodes attached

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
_secretsLocation URL of the Standard storage account blob container to receive shared secrets and config files. (ie. https://mystandardstorage.blob.core.windows.net/artifactsfolder )
_secretsLocationSasToken Generated Shared Acccess Signature token to access _secretsLocation
adminUsername Administrator username on all VMs
chefBEType Chef BE VM Storage Type must match chefBEvmSize
chefBEvmSize Chef BE VM Size must match chefBEType
chefDNSName DNS name used for public IP addresses and as base for naming other resources. Must be globally unique and 3 to 61 characters long.
chefFEType Chef FE VM Storage Type must match chefFEvmSize
chefFEvmSize Chef FE VM Size must match chefFEType
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
storageURL URL for Azure Storage should need changing for regional only
ubuntuVersion Ubuntu version

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-ha-cluster/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface