Přeskočit navigaci

Chef Automate (HA)

Poslední aktualizace: 21.06.2017

A template to deploy Chef Server in a High Availability mode, plus Chef Automate

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
objectId Object Id of the AAD user or service principal that will have access to the vault. Available from the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets
vaultSku SKU for the vault
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmSize size of the Virtual Machine.
chefServerDnsPrefix dens name for chef server
chefAutomateDnsPrefix chef automate dns name
firstName administrator user for chef automate
lastName administrator user for chef automate
emailId emaild for chef automate
organizationName Organization name for chef automate
appID servicePrinciple
password password
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Stuart Preston