Deploy a Check Point Gateway with a single interface

podle Tamir Zegman
Poslední aktualizace: 24. 1. 2016

Odhad nákladů

$208.4577000000

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template creates a VNET with 2 subnets (external and internal) and deploys a single interface Check Point Security Gateway into the external subnet. The internal subnet has 3 routes all pointing to the Check Point Security Gateway: A default route, a route to the external subnet and a route to an on premise network.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminPassword Administrator password
authenticationType Authentication type
newStorageAccountName Name of storage account
offer Offer version and type
sshPublicKey Administrator SSH public key
vmName Name of the Security Gateway
vmSize Size of the VM
installSecurityGateway Install Security Gateway
installSecurityManagement Install Security Management
managementGUIClientNetwork Allowed network for Management GUI clients
sicKey One time key for Secure Internal Communication

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-single-nic/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-single-nic/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Tamir Zegman