Deploy a CentOS VM with Singularity installed

Poslední aktualizace: 07.07.2017

This template allows you to deploy a CentOS VM with Singularity installed, using the latest patched version of CentOS and version 2.3.1 of Singularity (by default). This will deploy an A8 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Centos version, specifically for HPC.
singularityVersion The version of Singularity to install on the VM
vmSize The size of the VM to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The SAS Token required to access _artifactsLocation; this is stored on GitHub by default, so no SAS token is required
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --name <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface