BOSH Setup

podle Bin Xia
Poslední aktualizace: 2. 6. 2017

Odhad nákladů

$52.2177000000

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine
adminUsername User name for the Virtual Machine
sshKeyData Please copy the content of your SSH RSA public key and paste it here. You can use "ssh-keygen -t rsa -b 2048" to generate your SSH key pairs.
environment Different environments in Azure. Choose AzureCloud for Global Azure, choose AzureChinaCloud for Azure China Cloud, choose AzureUSGovernment for Azure Government, choose AzureGermanCloud for German cloud.
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
autoDeployBosh The flag allowing to deploy Bosh automatically or not
boshVmSize Please check if the region support this VM size https://azure.microsoft.com/en-us/regions/#services. For more information about virtual machine sizes, see https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-sizes/
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/bosh-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface