Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Bastion host in a hub Virtual Network

Poslední aktualizace: 22.04.2021

This template creates two vNets with peerings, a Bastion host in the Hub vNet and a Linux VM in the spoke vNet

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location The location of all resources
vNetHubName The name of the Hub vNet
vNetSpokeName The name of the Spoke vNet
vmName The name of the Virtual Machine
vmSize The size of the Virtual Machine
adminUsername The administrator username
adminPassword The administrator password
storageAccountName The name of the storage account that will be used for boot diagnostics
bastionHostName The name of the Azure Bastion host

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/bastion-hub-spoke-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface